Opinnäytetyö: A Step Towards the Future of Wellbeing – Pharmacy Service Design Case

Opinnäytetyöni Aalto ARTS Media labiin, 2013.

Tein maisterintyöni osana Aalto Yliopiston Muotoilun osaston InPractice-tutkimusprojektia. Tutkimuksessa oli kaksi osa-aluetta, joista jälkimmäinen tehtiin apteekkiympäristössä, ja jonka yhteydessä tein oman työni.

Opinnäytetyössäni perehdyin apteekin alallakin digitalisaation myötä nousevaan trendiin ihmisten enstistä suuremmasta roolista oman terveyden seurannassa ja hoidossa. Konseptoimme erilaisia palveluita, joiden avulla apteekkien asiakkaita kannustettaisiin yhä vahvemmin oma-alotteiseen terveyden ja hyvinvoinnin hallintaan. Prosessin aikana käytin erilaisia palvelumuotoilun ja käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin menetelmiä kuten yhteissuunnittelutyöpajaa, storyboardeja, eriasteisia prototyyppejä sekä käyttäjätestausta. Lopuksi teimme prototyypin tabletti-sovelluksesta, jonka avulla apteekin asiakkaat voivat tehdä itsenäistä tuotevertailua apteekissa.

cod-workshop
Yhteissuunnittelutyöpaja apteekin asiakkaiden kanssa.

cod-workshop2
Yhteissuunnittelutyöpajan tuotoksia.

storyboard
Storyboard, jossa esittelin erilaisia konsepteja uusista apteekkipalveluista.

paperproto
Paperiprototyypin testausta.vita-info-wireframes
iPad-sovelluksen rautalankamalleja.

vita-info-ui1 vita-info-ui2
Kuvia Hifi-prototyypin käyttöliittymästä. Sovelluksen teknisestä implementoinnista vastasi tutkimusryhmässä kanssani työskennellyt Sampo Teräs.

hifiproto
HiFi-prototyypin testausta.

Testasimme sovellusta apteekin asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Testituloksista kävi ilmi, että sovellus olisi tervetullut lisä apteekin palveluihin. Erityistä kiinnostusta se herätti nuorissa ja teknologiasta kiinnostuneiden keskuudessa. Sovellus tarjoaisi myös vaihtoehdon niille, jotka eivät niin mielellään kysy apua farmaseutilta.