Teille

Tantran polku on omiaan kaksin kuljettavaksi. Vastapooli, ikuinen peili, kanssaihmettelijä. Mitä se kertoo minusta, millaisen ihmisen kanssa olen? Millaisia haasteita olen valinnut elämääni? Tantrassa keskeistä on itsestä vastuun ottaminen ja tunteidensa omaaminen – syyttämällä toista ei pääse kovinkaan pitkälle.

Tantra suuntaa huomion herkistymiseen, läsnäolon kasvattamaan aistillisuuteen, joka voi avata monenlaisia ennenkuvittelemattomia portteja laajempaan nautintoon, ymmärrykseen ja yhteyteen. 

tantra